Янги йўриқнома талаблари асосида Божхона юк декларациясини тўлдириш тартиби билан ушбу саҳифада танишинг!
  • Ўзбекистоннинг экспорт салоҳияти Ўзбекистоннинг экспорт салоҳияти
  • Ўзбекистон: тараққиёт босқичлари ва муҳим воқеалар Ўзбекистон: тараққиёт босқичлари ва муҳим воқеалар
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудига этил спиртини олиб келишни ва унинг транзитини таъқиқлаш тўғрисида” 1998 йил 15 майдаги 213-сон қарорининг 1-бандига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудига этил спиртини транспортнинг барча турлари билан олиб келиш таъқиқланганини маълум қиламиз.

Божхона омбори фаолиятини лицензиялаш “Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш” тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни ва Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 20 ноябрдаги “Божхона омбори, эркин омбор ва бож олинмайдиган савдо дўкони фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида” 523-сон қарорига мувофиқ амалга оширилади.

Юқорида кўрсатиб ўтилган қарорнинг 35-бандига асосан лицензия олиш учун лицензия талабгори лицензияловчи органга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

юридик шахснинг номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли, унинг жойлашган жойи (почта манзили), банк муассасасининг номи ва банкдаги ҳисоб рақами кўрсатилган лицензия бериш тўғрисидаги ариза;

божхона омборининг тури тўғрисидаги маълумотлар (ёпиқ турдаги омбор учун шунингдек бундай турдаги омбор танланишининг зарурлиги ва мақсадга мувофиқлиги асосланиши керак);

ариза берувчининг эгалигида бўлган ва божхона омбори сифатида фойдаланиш учун мўлжалланган бинолар ва (ёки) очиқ майдончалар, улар жойлашган жой, уларнинг жиҳозланиши, асбоб-ускуналар билан таъминланиши ва моддий-техник жиҳозланиши тўғрисидаги маълумотлар;

автомобиль ва темир йўллар кўрсатилган ҳолда божхона омбори учун мўлжалланган ҳудуд ва биноларнинг тарҳи ва чизмаси;

талабгорнинг божхона омборига киришга рухсат берилган ходимларидан бўлган шахсларнинг рўйхати (фамилияси, исми ва отасининг исми ҳамда лавозими кўрсатилган ҳолда);

давлат ёнғин назорати органларининг божхона омбори ҳудуди ва биноларининг ёнғин хавфсизлиги талабларига мувофиқлиги тўғрисидаги хулосаси;

давлат санитария назорати органларининг божхона омбори ҳудуди ва биноларининг ариза берилган товарларни, шу жумладан озиқ-овқат товарларини — лицензиат бундай товарларни сақлаш ниятида бўлса — сақлаш учун зарур шарт-шароитларга мувофиқлиги тўғрисидаги хулосаси;

божхона омборида сақлаш мўлжалланаётган товарлар рўйхати;

божхона тўловлари тўлаш таъминланганлигини тасдиқловчи ҳужжат.

Божхона омбори сифатида фойдаланиш мўлжалланган ҳар бир ҳудудий алоҳида бинога ва (ёки) ҳар бир ҳудудий алоҳида очиқ майдончага алоҳида ариза тақдим этилади.

Шу билан бирга божхона омбори жойлашган жойга, унинг жиҳозланишига, асбоб-ускуналарига ҳамда божхона омборининг эгасига қўйиладиган талаблар бўйича “Божхона омбори фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низом” (сарлавҳани босинг) билан танишиб чиқишни тавсия қиламиз.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 1999 йил 18 майда 731-рақам билан рўйхатдан ўтган “Фақат эркин алмаштириладиган валютага экспорт қилиш учун рухсат берилган товарларнинг Ўзбекистон Республикасидан ташқарига жисмоний шахслар томонидан олиб чиқишнинг энг юқори меъёрлари”га мувофиқ республика ҳудудидан олиб чиқишга қуйидаги меъёрда рухсат этилади:
– “Полотно ворсовое (в том числе с длинным ворсом) и махровое полотно” 10 метр;
– “Прочее трикотажное полотно машинной и ручной вязки” 10 метр.
Испания давлатига мазкур матоларни олиб киришга доир чекловлар юзасидан маълумотлар мавжуд эмас.

“Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Моддий ёрдам, ижтимоий ҳимоялаш, божхона органларини ривожлантириш ва кутилмаган ҳаражатлар махсус жамғармасини ташкил этиш ва фойдаланиш тартиби тўғрисидаги Низом”да пенсионерларнинг фарзандларига йўлланма ажратиш кўзда тутилмаганлиги сабабли Маиший хизмат комиссиясининг 2016 йил 31 майдаги 3-сонли баённомасига асосан аризангизни қаноатлантириш имконияти йўқлиги ҳақида маълум қиламиз.

Мурожаатингиз юзасидан берилган жавобимиз Сизни қониқтирмаса, “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 23-моддаси асосида юқори турувчи ва назорат идораларига шикоят бериш ҳуқуқига эгасиз.

Мурожаатингизда қайд этилган “ванна учун тўплам” товарининг Ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси (ТИФ ТН) бўйича классификацияланиши Давлат божхона қўмитаси, “Ўзстандарт” агентлиги ва “Ўзбекэкспертиза” АЖ мутахассислари томонидан комиссиявий тарзда ўрганиб чиқилган. Бунда товар намунасини ўзингиз тақдим этганингизни ва мутахассислар ушбу намуналарни ўрганиб чиқишгани эътироф этилган.
Ўрганиш натижалари асосида ушбу тўпламни ТИФ ТН бўйича 9403208000 код билан классификацияланиши тўғрисида хулоса қилинганлигини маълум қиламиз.

I. «Предельные нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на территорию Республики Узбекистан» (рег. Минюст №279 от 10.09.96 г.). Согласно нему, норма беспошлинного ввоза товаров физическими лицами (ввозимых для собственных нужд) составляет:
10 долларов США — для потребительских товаров, ввозимых с территории сопредельных государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан);
1000 долларов США — для товаров, ввозимых с территорий государств, не указанных в абзаце втором настоящего пункта;
1000 долларов США — для товаров, поступающих на территорию Республики Узбекистан в адрес физических лиц в международных почтовых или курьерских отправлениях с территорий государств, за исключением Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Туркменистана.
Норма беспошлинного ввоза не распространяется на товары, поступающие из-за пределов Республики Узбекистан в адрес физических лиц иным способом, не указанным выше.
Следует отметить, что норма беспошлинного ввоза товаров, поступающих на территорию Республики Узбекистан в адрес физических лиц в международных почтовых или курьерских отправлениях, применяется в случае поступления товаров через юридических лиц, оказывающих услуги почтовой связи, которым присвоен код ОКОНХ 52100 или код ОКОНХ 52200.
Товары, являющиеся личным (хозяйственным) имуществом физического лица, при изменении места жительства (с уточнением отметки о снятии с учета с прежнего места жительства) ввозятся на момент переезда беспошлинно.
Определение стоимости ввозимых товаров в пределах норм беспошлинного ввоза производится согласно заявленной стоимости (по товаросопроводительным документам, счет-фактуре, инвойсу, накладной и так далее). В случаях отсутствия таковых стоимость определяется по письменному заявлению владельца товара. Заявленная стоимость не должна быть резко занижена или завышена от среднесложившихся цен на момент таможенного оформления.
II. «Предельные нормы ввоза физическими лицами на территорию Республики Узбекистан товаров, не подлежащих обложению акцизным налогом» (рег. Минюст №412 от 13.03.1998 г.). Согласно документу, предельные нормы ввоза товаров, не подлежащих обложению акцизным налогом, распространяются на все товары, ввозимые физическими лицами (резидентами и нерезидентами РУз), кроме товаров, поступающих в адрес физических лиц из-за пределов РУз (за исключением международных почтовых отправлений), и импортных потребительских товаров, ввозимых физическими лицами с территории сопредельных государств.
Физическим лицам, въезжающим в Республику Узбекистан, разрешается ввоз без уплаты акцизного налога товаров в количестве, указанном в приложении данного нормативно-правого акта.
Ввоз товаров сверх количества, приведенного в этом приложении, производится в установленном порядке, с уплатой акцизного налога по ставкам, определенным действующим законодательством Республики Узбекистан.
Определение таможенной стоимости ввозимых товаров производится согласно Инструкции по определению таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию РУз (рег. Минюст №390 от 13.01.98 г.).
Ставки акцизного налога и предельные нормы не распространяются на товары (за исключением автомобилей), ввозимые физическими лицами при переезде в Республику Узбекистан на постоянное место жительства.
III. При превышении лимита предельных норм, указанных в этих нормативно-правовых актах, необходимо произвести таможенное оформление товаров, с уплатой всех причитающих таможенных платежей и сборов в установленном законодательстве порядке.

Маҳсулот тақсимотига оид битим бўйича ишларни бажариш учун олиб кириладиган товарлар Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 256- ва Божхона кодексининг 297-моддаларига ҳамда “Маҳсулот тақсимотига оид битимлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 20-моддасига мувофиқ божхона тўловларини тўлашдан озод қилинади.

Бунда қуйидаги хусусиятлар инобатга олиниши лозим:

1) “Маҳсулот тақсимотига оид битимлар тўғрисида”ги Қонунинг 20-моддасига асосан инвесторлар, шунингдек уларнинг пудратчилари ва иккиламчи пудратчилари Ўзбекистон Республикасида белгиланган барча турдаги солиқлар ва битимларда белгиланган ер қаъри участкаларида излаш ва қидириш ишларини бажариш билан боғлиқ бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан озод қилинадилар.

Инвестор битимнинг амал қилиш муддати ичида, ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган ишлар турларини истисно этганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлайди;

2) Божхона кодексининг 297-моддасига асосан маҳсулот тақсимотига оид битим бўйича ишлар олиб бориш учун мўлжалланган ва лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ маҳсулот тақсимотига оид битим бўйича ишларни бажаришда иштирок этаётган чет элллик инвестор ёки бошқа шахслар томонидан божхона ҳудудига олиб кириладиган товарларга, шунингдек инвестор томонидан божхона ҳудудидан олиб чиқиладиган, маҳсулот тақсиомтига оид битимга мувофиқ инвесторга тегишли бўлган маҳсулотга божхона божидан озод этиш тарзида имтиёзлар берилади;

3) Солиқ кодексининг 256-моддасига мувофиқ маҳсулот тақсимотига оид битим бўйича ишларни бажаришга мўлжалланган ва лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ чет эллик инвестор томонидан ёки маҳсулот тақсимотига оид битим бўйича ишларни бажаришда иштирок этаётган бошқа шахслар томонидан олиб кириладиган товарлар (ишлар, хизматлар), шунингдек чет эллик инвестор томонидан олиб чиқиладиган, мазкур битимга мувофиқ унга тегишли бўлган маҳсулот божхона тўловларини солишдан озод қилинади, божхона расмийлаштируви учун тўланадиган йиғимлар бундан мустасно.

Юқоридагиларни инобатга олиб ҳамда олиб кирилаётган “канцелярия моллари” ер қаъри участкаларида излаш ва қидириш ишларини бажариш учун бевосита мўлжалланмаганлиги боис ушбу товарларга божхона тўловларидан имтиёз қўллаш учун ҳуқуқий асослар мавжуд эмас.  

Божхона қиймати Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб келинадиган товарларнинг божхона қийматини белгилаш бўйича Йўриқномада (рўйхат рақами 390, 1998 йил 13 январь) назарда тутилган меъёрлар асосида аниқланади.

Бунда баён қилинган божхона қийматига алоқадор маълумотлар тўғри ва ҳужжатлар билан тасдиқланган ҳамда асосланган бўлиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Божхона кодексининг 302-моддасига асосан, олиб кирилаётган товар юзасидан тузилган битим қийматига қараб божхона бахосини чиқариш божхона қийматини аниқлашнинг асосий (1-усул) усули ҳисобланади.

Баён қилинган қийматни тасдиқлаш учун Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудига олиб кирилган товарларнинг божхона қийматини эълон қилиш ва назорат қилиш Қоидаларининг (рўйхат рақами 899, 2000 йил 22 февраль) 5, 6-бандларида назарда тутилган ҳужжатлар тақдим этилади.

Сиз томондан импорт қилинаётган товарларнинг унинг қийматини баён қилишда тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этилишига эътибор қаратишингизни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Сизнинг шартномавий нархингиз бўйича 1-усулни қўллашда икки томон хўжалик юритувчи субъект орасидаги келишилган нарх асосида расмийлаштириш амалдаги қонунчиликда белгиланган. Бунинг учун божхона расмийлаштируви вақтида божхона органига шартнома, молиявий ҳужжатлар (инвойс, счет-фактура), йўл юк хужжатлари (автотранспорт накладнойи, темир йўл накладнойи), экспорт давлатининг божхона юк декларацияси ва бошқа қийматни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши керак.

Агарда божхона қийматини аниқлашнинг 1-усулини қўллаш учун етарли ҳужжатлар мавжуд бўлмаса, божхона баҳосини чиқаришнинг кейинги усуллари кетма-кетликда қўлланилади.

Юқоридагиларни инобатга олиб, Сиз томондан белгиланган тартибда барча тўпланган хужжатлар билан доимий яшаш манзилингиз бўйича тегишли ҳудудий божхона бошқармасининг ташқи иқтисодий фаолият божхона постига мурожаат қилишингиз мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Божхона кодексининг 166-моддасига кўра,

“Халқаро почта ва курьерлик жўнатмаларида юбориладиган ҳамда божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган товарлар божхона назоратидан ўтиши керак.

Халқаро почта ва курьерлик жўнатмалари божхона назоратини амалга оширмасдан қабул қилувчиларга берилиши ёки божхона ҳудудидан ташқарига жўнатилиши мумкин эмас.

Халқаро почта жўнатмаларида юбориладиган товарларнинг божхона назорати ва божхона расмийлаштируви почта алоқаси соҳасидаги махсус ваколатли орган томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси билан келишилган ҳолда белгиланадиган халқаро почта алмашинуви жойларида амалга оширилади.

Халқаро курьерлик жўнатмаларида юбориладиган товарларнинг божхона назорати ва божхона расмийлаштируви почта алоқаси соҳасидаги махсус ваколатли органни хабардор қилган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси томонидан белгиланадиган жойларда амалга оширилади.

Халқаро почта ва курьерлик жўнатмаларида юбориладиган товарларнинг божхона расмийлаштируви қабул қилувчилар ёки жўнатувчилар қайси божхона органининг фаолият кўрсатиш зонасида турган бўлса, ўша божхона органи томонидан амалга оширилиши мумкин. Бундай ҳолларда халқаро почта жўнатмалари халқаро почта алмашинуви жойларидан почта алоқасининг тегишли ҳудудий ташкилотигача божхона назорати остида етказилади. Почта алоқасининг тегишли ҳудудий ташкилотларида божхона назорати остидаги товарларни сақлаш учун жойлар ташкил қилинади, бу жойлар божхона назорати зоналари ҳисобланади.

Ушбу модданинг тўртинчи қисмида кўрсатилган жойлардан юбориладиган халқаро курьерлик жўнатмалари қабул қилувчилар қайси божхона органининг фаолият кўрсатиш зонасида турган бўлса, ўша божхона органигача божхона назорати остида етказиб берилади.”

Шунингдек, мазкур Кодекснинг 167-моддасига мувофиқ,

“Қуйидагиларга:

а) жисмоний шахсларнинг манзилига нотижорат мақсадларда, шунингдек юридик шахслар манзилига халқаро почта жўнатмаларида юбориладиган, қиймати энг кам ойлик иш ҳақининг ўн бараваригача бўлган миқдордаги товарлар учун — Умумжаҳон почта иттифоқининг ҳужжатларида назарда тутилган ҳужжатларга;

б) жисмоний шахсларнинг манзилига нотижорат мақсадларда, шунингдек юридик шахсларнинг манзилига халқаро курьерлик жўнатмаларида юбориладиган, қиймати энг кам ойлик иш ҳақининг ўн бараваригача бўлган миқдордаги товарлар учун — тижорат ҳужжатларига божхона декларацияси сифатида қаралади.

Қолган ҳолларда халқаро почта ва курьерлик жўнатмаларида юбориладиган товарларни декларациялаш божхона юк декларациясини бериш орқали амалга оширилади.

Халқаро почта ва курьерлик жўнатмаларида олиб чиқиладиган, божхона юк декларацияси берилиши лозим бўлган товарларни декларациялаш мазкур товарлар почта алоқаси ташкилотларига топширилаётганда амалга оширилади.”

Шунингдек, халқаро почта ва куръерлик жўнатмаларининг божхона кўздан кечируви ва божхона кўриги ушбу Кодекснинг 168-моддасига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади.

Бундан ташқари, ушбу Кодекснинг 169-моддасига мувофиқ,

“Халқаро почта ва курьерлик жўнатмаларида юбориладиган товарларга доир божхона тўловлари ваколатли шахс томонидан тўланади.

Жисмоний шахсларнинг нотижорат мақсадларида халқаро почта ва курьерлик жўнатмаларида юбориладиган, қиймати ва (ёки) миқдори товарларни божсиз олиб кириш нормаси ва акциз солиғи солинмайдиган олиб кириш нормасидан ортиқ бўлган товарларнинг ортиқ қисми учун божхона тўловлари қўлланилади.

Ушбу Кодекснинг 167-моддасига мувофиқ божхона юк декларациясини бериш талаб қилинмайдиган товарлар бўйича божхона тўловлари божхона органлари томонидан божхона кирим ордеридан фойдаланган ҳолда ҳисобланади.

Божхона кирим ордерини тўлдириш ва божхона тўловларини ҳисоблаб чиқариш божхона органининг мансабдор шахси томонидан амалга оширилади.

Божхона юк декларациясини бериш талаб қилинмайдиган товарларга божхона тўловлари суммаларини ҳисоблаб чиқариш Умумжаҳон почта иттифоқининг ҳужжатларида назарда тутилган ҳужжатларда ва божхона мақсадлари учун фойдаланиладиган тижорат ҳужжатларида кўрсатилган товарларнинг қиймати тўғрисидаги маълумотлар асосида амалга оширилади. Товарларнинг қиймати тўғрисидаги маълумотлар мавжуд бўлмаган тақдирда, товарларнинг божхона қиймати божхона органи томонидан ушбу Кодексга мувофиқ аниқланади.

Божхона тўловларини ҳисоблаб чиқариш ва уларни тўлаш ушбу Кодекснинг VIII бўлимида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Божхона органи томонидан божхона тўловлари ҳисобланган товарларни ўз ичига олган халқаро почта ва курьерлик жўнатмалари ваколатли шахсга божхона тўловлари тўланганидан кейин берилади.”

Ўзбекистон Республикаси Божхона кодексининг 339-моддасида божхона тўловлари тўланишини таъминлаш усуллари кўрсатиб ўтилган бўлиб, унга кўра, божхона тўловлари тўланишини таъминлаш тўловчининг танловига кўра амалга оширилади.

Мазкур Кодекснинг 342-моддасига асосан божхона омбори фаолиятини лицензиялашда божхона тўловлари тўланишини таъминлаш сифатида товарларии гаровга қўйиш қўлланилмайди.

Божхона тўловлари тўланишини таъминлаш сифатида суғурта мажбуриятипи қўллаш тартиби Божхона кодексининг 345-моддасида белгиланган. Ушбу модда талабларига асосан суғурта полиси билан таъминланган мажбурият тўловчи томонидан бажарилмагаи тақдирда божхона тўловларинингсуммаси ва фоизлар суғурта полисини берган суғурталовчидан божхона органи томонидан сўзсиз тартибла конун хужжатларига мувофиқ ундириб олннади.

Юкоридагилардан келиб чикиб, суғурта полиси ва суғурта шартномасида божхона тўловларининг суммаси ва фоизлар божхона органлари талаб килгаи пайтда сузсиз тартибда (хеч кандай кушимча шарт ва талабларсиз) тулаб берилиши кузда тутилган булса, божхона туловларини таъминлаш сифатида суғурта мажбурияти кулланилади.

Мазкур хатда берилган жавоб Сизни каноатлантирмаган такдирда, Узбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муожаатлари тугрисида”ги конуни талаблари асосида юкори турувчи органга ёхуд бевосита судга шикоят килишга хукукига эгасиз.

Тадбиркорлар ва ТИФ иштирокчилари
учун доимий ишонч телефони

(8 371) 120-76-33

ИШОНЧ ТЕЛЕФОНЛАРИ

ҲУДУДИЙ
БОШҚАРМАЛАР

Медиатека

Барча видеолар

Фойдали сайтлар